Shindaiwa H230
0
985,00.
1

,, ,
0,81/ 1,1
, . 22,5
, 3,9
, 0,55


/
230PH-SBA-80265
Shindaiwa

0
- -
-
. !