/ / 63

    Matrix, Garden Line, Craftop, Nikkey, HOYO, IVT, Procraft, Extel, ELAND .
  %
     , 36
     , 44
      Husqvarna 125R/ 128R 38
      Stihl FS55
      Stihl FS440
    7 26
    Stihl FS55 ( 2014 )
    Efco Stark 25/Oleo-Mac Sparta25 ()
     (1,95 )
     (1,45 )
     (2,5 )
    1,25-1,46
    0,75-0,9
    STIHL FS130
    STIHL FS38
    EFCO STARK 25 / OLEO-MAC SPARTA 25
     (, , )
     ( ) 430-23
     ( ) 430-22
     430-24
  123