/ / 62

    Matrix, Garden Line, Craftop, Nikkey, HOYO, IVT, Procraft, Extel, ELAND .
  %
     , 36
     , 44
      Husqvarna 125R/ 128R 38
      Stihl FS55
      Stihl FS440
    7 26
    Stihl FS55
    EFCO STARK 25
     (1,95 )
     1,75
     2,5
    1,25-1,46
    0,75-0,9
    STIHL FS130
    STIHL FS38
    EFCO STARK 25
     (, , )
     ( ) 430-23
     ( ) 430-22
     430-24
  123