- Honda HF2417
0
12 355,00.
1
, 102 , . 530 9,4 , 8.4 , 1.15 , 30-90 , 300 , 228
- , , . Honda, . Honda : , . , .
V- , -. .


, 102
,
, . 530
9,4
, 8.4
, 1.15


, 30-90
, 300
, 100

, 228

HF24174
HONDA


1
0
. !