NIKKEY/MATRIX NIKKEY/MATRIX2

      Nikkey MMA-250 (ARC-250) () (220V)
        () NIKKEY ARC-200I
    NIKKEY , : . 1, . . ( , 2 .. «» Prostore).