Ryobi RAK06RB
0
37,50.
1

1 x 100 , 14TPI
5 x 6 (152)
1 x 10TPI,
1 x 24TPI
1 x g 14TPI,
1 x 4 5TPI
1 x 10TPI


1 x 100 , 14TPI
5 x 6 (152)
1 x 10TPI,
1 x 24TPI
1 x g 14TPI,
1 x 4 5TPI
1 x 10TPI


AEG RYOBI , : . 1, . . ( , 2 .. «» Prostore). 


 
  !
- -
-
-
0
0
. !