SUN One
0
81,00.55,00.
1

SUNone UV/LED Nail Lamp 48 , - , 30- . ,

SUNone UV/LED Nail Lamp 48 , - , 30- . , ./. , 2 , 24 48 . : 5, 30, 60 - 120 ., , . , .

:

: 50 000

: 24 48

: 5, 30 60 .

: 15019085

: 365 - 405 nm

: UV/LED , .

- -
-
-
0
0
. !