. . 72

    Husqvarna 135/140/440/445
    Husqvarna 136/137 38
    Husqvarna 142 (40 )
    Husqvarna 236
    Husqvarna 365
    Oleo-Mac GS 35
    Partner 350/351/352/371/390/391/420/421/422
    STIHL MS 180
    Stihl MS210/230/021/023
    Stihl MS250/025/FS450
     45 , 43
     52 , 45
    36
    40
    44
    ECHO SMR GT22\SMR 4605
    Efco stark 25/Oleo-mac sparta 25
    Efco stark 38/Oleo-mac sparta 38 ()
    Efco stark 44/Oleo-mac sparta 44
    Husqvarna 125R/ 128R
    Husqvarna 143R
    Husqvarna 236R
  123